Aktualnie znajdujesz się na:Strona głównaKancelariaPaweł Litwiński

Kancelaria

 • IMG_0659_(800_x_600)_1.jpg.

  Paweł Litwiński

  Paweł ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 2001 roku z wynikiem bardzo dobrym. Niezwłocznie po studiach rozpoczął aplikację radcowską i w czerwcu 2005 roku został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

  Paweł w latach 2001-2006 był związany z warszawską kancelarią „Tomczak i Partnerzy Spółka Adwokacka”, gdzie zdobył bogate doświadczenie zawodowe, kontynuowane następnie w ramach spółki „Litwiński Łoś i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych”, której jest współzałożycielem. 

  Paweł uczestniczy w negocjowaniu i sporządzaniu licznych kontraktów. Zajmuje się obsługą korporacyjną spółek prawa handlowego, jak również reprezentuje klientów w sporach korporacyjnych. Bierze udział w transakcjach nabywania nieruchomości, przedsiębiorstw, udziałów lub akcji w spółkach, przekształceń, podziałów oraz połączeń spółek (transakcje M&A).

  Reprezentuje klientów przed sądami (w tym w arbitrażu) i organami administracji. Z powodzeniem reprezentuje również wierzycieli i dłużników w dużych postępowaniach upadłościowych i układowych.

  Paweł Litwiński jest autorem oraz współautorem kilkudziesięciu prawniczych publikacji prasowych w tytułach takich jak: „Rzeczpospolita”, „Gazeta Prawna”, „Puls Biznesu”, „Poradnik Gazety Prawnej”, „Parkiet”. Często wypowiada się również na ich łamach w charakterze eksperta.  

  Paweł jest ponadto współautorem książek „Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – instrukcja obsługi”, wydanej nakładem gdańskiego wydawnictwa ODDK oraz „Prawo spółek handlowych. Orzecznictwo 2009-2010” wydanej nakładem Wydawnictwa C.H. Beck.

  Paweł Litwiński posiada również doświadczenie w radach nadzorczych spółek kapitałowych m.in. w latach 2005-2007 był członkiem rady nadzorczej spółki HGC S.A., będącej inwestorem oraz właścicielem warszawskiego hotelu Hilton, a później m.in. członkiem rady nadzorczej spółki National Trust S.A. (spółki należącej do grupy kapitałowej Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. – notowanej na GPW w Warszawie) oraz EKO Holding S.A. (spółki prowadzącej sieć około 300 supermarketów w południowej i zachodniej Polsce).

  Od 2010 roku Paweł jest doktorantem w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Pracuje nad rozprawą doktorską z zakresu prawa spółek kapitałowych pod przewodnictwem naukowym prof. dr hab. Andrzeja Szajkowskiego.

  Paweł Litwiński pracuje również aktywnie na rzecz samorządu zawodowego radców prawnych, jako członek komisji stałych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. W latach 2007 – 2010 był członkiem Komisji do spraw Wpisów i Wykonywania Zawodu, a od 2010 roku jest członkiem Komisji do spraw Wpisów.

  Paweł włada językiem angielskim.

tel.: + 48 22 856 55 30
fax: + 48 22 856 55 33

ul. Kazimierzowska 46/48 lok. 4
02-546 Warszawa
budynek Klimt House

e-mail kancelaria@glcl.pl

Znajdź nas w google maps.
Zobacz lokalizację naszej firmy.