Publication

 • Dopłać do spółki z własnej kieszeni.
  Puls Biznesu z dnia 21 grudnia 2006 roku, autor Albert Stawiszyński, komentarz eksperta Paweł Litwiński.
  read more
 • Pytania do eksperta. Dokapitalizowanie spółki z o.o.
  Puls Biznesu z dnia 16 listopada 2006, autor Paweł Litwiński
  read more
 • Prześwietl kontrahenta w rejestrze sądowym.
  Puls Biznesu z dnia 16 listopada 2006 roku, autor Albert Stawiszyński, komentarz eksperta Paweł Litwiński
  read more
 • Zmobilizuj sędziów do żwawszej pracy.
  Puls Biznesu z dnia 2 listopada 2006, autor Albert Stawiszyński, komentarz eksperta Paweł Litwiński
  read more
 • Kolejka do majątku szefów WGI.
  Parkiet z dnia 4 sierpnia 2006 roku, autor Grzegorz Uraziński, komentarz eksperta Paweł Litwiński
  read more
 • Wspólniku, może już czas zmienić radę.
  Puls Biznesu z dnia 13 lipca 2006 roku, autor Albert Stawiszyński, komentarz eksperta Paweł Litwiń
  ski

  read more
 • Trzeba zgody wspólników.
  Puls Biznesu z dnia 26 czerwca 2006, autor Albert Stawiszyński, opinia eksperta Paweł Litwiński
  read more
 • Pilnuj swoich danych w sądzie.
  Puls Biznesu z dnia 8 czerwca 2006 roku, autor Albert Stawiszyński, komentarz eksperta Paweł Litwiński
  read more
 • Dopłać do spółki z własnej kieszeni.
  Puls Biznesu z dnia 21 grudnia 2006 roku, autor Albert Stawiszyński, komentarz eksperta Paweł Litwiński.
  read more
 • Pytania do eksperta. Dokapitalizowanie spółki z o.o.
  Puls Biznesu z dnia 16 listopada 2006, autor Paweł Litwiński
  read more
 • Udziały u nas nie są na sprzedaż.
  Puls Biznesu z dnia 4 maja 2006 roku, autor Albert Stawiszyński, komentarz eksperta Paweł Litwiński
  read more
 • Zwalniam was, ale możecie na tym zarobić.
  Puls Biznesu z dnia 20 kwietnia 2006 roku, autor Albert Stawiszyński, komentarz eksperta Paweł Litwiński
  read more
 • Prześwietl kontrahenta w rejestrze sądowym.
  Puls Biznesu z dnia 16 listopada 2006 roku, autor Albert Stawiszyński, komentarz eksperta Paweł Litwiński
  read more
 • Nowe zasady od 17 października 2005 r. Jak rozstrzygnąć spór z kontrahentem przed sądem polubownym.
  Gazeta Prawna nr 203 z dnia 18 października 2005 roku, autor Arkadiusz Koper, komentarz eksperta Paweł Litwiński
  read more
 • Zmobilizuj sędziów do żwawszej pracy.
  Puls Biznesu z dnia 2 listopada 2006, autor Albert Stawiszyński, komentarz eksperta Paweł Litwiński
  read more
 • Przedsiębiorco, poskarż się na sąd.
  Puls Biznesu z dnia 8 września 2005 roku, autor Albert Stawiszyński, komentarz eksperta Paweł Litwiński
  read more
 • Kolejka do majątku szefów WGI.
  Parkiet z dnia 4 sierpnia 2006 roku, autor Grzegorz Uraziński, komentarz eksperta Paweł Litwiński
  read more
 • Wspólniku, może już czas zmienić radę.
  Puls Biznesu z dnia 13 lipca 2006 roku, autor Albert Stawiszyński, komentarz eksperta Paweł Litwiń
  ski

  read more
 • Nad Wisłą czeka tylko teoretycznie.
  Puls Biznesu z dnia 6 października 2004 roku, autor Albert Stawiszyński, komentarz eksperta Paweł Litwiński
  read more
 • Jak dostosować spółkę do nowych wymogów. Spółka jawna.
  Poradnik Gazety Prawnej, nr 20 z dnia 25 maja 2004, autor Paweł Litwiński
  read more
 • Trzeba zgody wspólników.
  Puls Biznesu z dnia 26 czerwca 2006, autor Albert Stawiszyński, opinia eksperta Paweł Litwiński
  read more
 • Przepisy wpływające na praktykę obrotu gospodarczego.
  Rzeczpospolita z dnia 16 stycznia 2004, autor Paweł Litwiński
  read more
 • Pilnuj swoich danych w sądzie.
  Puls Biznesu z dnia 8 czerwca 2006 roku, autor Albert Stawiszyński, komentarz eksperta Paweł Litwiński
  read more
 • Udziały u nas nie są na sprzedaż.
  Puls Biznesu z dnia 4 maja 2006 roku, autor Albert Stawiszyński, komentarz eksperta Paweł Litwiński
  read more
 • Spółka jawna jest wiarygodniejsza.
  Puls Biznesu z dnia 29 października 2003, autor Paweł Litwiński 
  read more
 • Zwalniam was, ale możecie na tym zarobić.
  Puls Biznesu z dnia 20 kwietnia 2006 roku, autor Albert Stawiszyński, komentarz eksperta Paweł Litwiński
  read more
 • Jawność zwiększa wiarygodność firmy.
  Puls Biznesu z dnia 23 września 2003 roku, autor Albert Stawiszyński, komentarz eksperta Paweł Litwiński
  read more
 • Od 1 października nowe prawo upadłościowe i naprawcze. Postępowanie zabezpieczające.
  Rzeczpospolita z dnia 14 lipca 2003, autor Paweł Litwiński
  read more
 • Nowe zasady od 17 października 2005 r. Jak rozstrzygnąć spór z kontrahentem przed sądem polubownym.
  Gazeta Prawna nr 203 z dnia 18 października 2005 roku, autor Arkadiusz Koper, komentarz eksperta Paweł Litwiński
  read more
 • Konsumenci uzyskali liczne nowe uprawnienia.
  Puls Biznesu z dnia 2 stycznia 2003, autor Hanna Branicka, komentarz eksperta Paweł Litwiński
  read more
 • Przedsiębiorco, poskarż się na sąd.
  Puls Biznesu z dnia 8 września 2005 roku, autor Albert Stawiszyński, komentarz eksperta Paweł Litwiński
  read more
 • Zabezpiecz płatności - unikniesz strat.
  Puls Biznesu z dnia 13 listopada 2002, autor Paweł Litwiński
  read more
 • Nad Wisłą czeka tylko teoretycznie.
  Puls Biznesu z dnia 6 października 2004 roku, autor Albert Stawiszyński, komentarz eksperta Paweł Litwiński
  read more
 • Jak dostosować spółkę do nowych wymogów. Spółka jawna.
  Poradnik Gazety Prawnej, nr 20 z dnia 25 maja 2004, autor Paweł Litwiński
  read more
 • Możliwy jest wybór rady nadzorczej kilka razy w roku.
  Rzeczpospolita z dnia 13 listopada 2001 roku, autor Paweł Litwiński
  read more
 • Żądanie wykupienia akcji jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza.
  Rzeczpospolita z dnia 2 listopada 2001 roku, autor Paweł Litwiński
  read more
 • Przepisy wpływające na praktykę obrotu gospodarczego.
  Rzeczpospolita z dnia 16 stycznia 2004, autor Paweł Litwiński
  read more

tel.: + 48 22 856 55 30
fax: + 48 22 856 55 33

ul. Puławska 12 lok. 3
02-566 Warszawa
e-mail kancelaria@glcl.pl

Find us on google maps.
View the location of our company.