Aktualnie znajdujesz się na:Strona głównaPublikacje

publikacje

 • EKSPERT wyjaśnia 
  Jakie przesłanki decydują o wznowieniu postępowania  
   
  czytaj dalej
 • OPŁATA SKARBOWA Internetowe operacje bankowe 
  Elektroniczny wydruk potwierdza zapłatę!
  czytaj dalej
 •  EKSPERT WYJAŚNIA 

  Jak ukształtowane zostały kompetencje organów samorządu gminnego 
   
  czytaj dalej
 • ANALIZA PIT Zwolnienie z podatku nieodpłatnych świadczeń

  Pomoc społeczna musi być wpisana do statutu fundacji żeby obdarowany nie zapłacił PIT
  czytaj dalej
 • 30 września 09 
  Wynagrodzenie i diety samorządowców w orzecznictwie sądów administracyjnych
  czytaj dalej
 • PIT | Rozliczenie ulgi odsetkowej.
  Zawiadomienie jest prawomocne po 21 dniach 
  Zawiadomienie o zakończeniu budowy, decydujące o możliwości skorzystania z ulgi odsetkowej, staje się prawomocne po 21 dniach od doręczenia go organowi.
  czytaj dalej
 • EKSPERT RADZI 

  Kiedy można wnieść skargę na bezczynność w postępowaniu przed sądem administracyjnym 
  Do jakiego sądu wnosi się skargę? Jaki sąd jest właściwy w rozpatrywaniu skarg na bezczynności sądu? Co powinna zawierać skarga? Jakie są rodzaje orzeczeń w przypadku skargi na bezczynność sądu?
   
  czytaj dalej
 • EKSPERT RADZI 
  Kiedy skarga do sądu, a kiedy nadzwyczajne środki zaskarżenia ? Jakie korzyści dla strony postępowania wynikają z prawa skorzystania do wniesienia skargi do sądu administracyjnego, a jakie z faktu skorzystania z nadzwyczajnych środków zaskarżenia przewidzianych w kodeksie postępowania administracyjnego?
  MARCIN ŁOŚ - radca prawny w kancelarii Galicki Litwiński Chechlińska Łoś
  czytaj dalej
 • EKSPERT WYJAŚNIA 
  Jak może być reprezentowana gmina przez pełnomocników ? Kto ma prawo do reprezentowania gminy przed sądem administracyjnym? Kto ma prawo powoływać pełnomocników reprezentujących gminę w postępowaniu przed sądem administracyjnym?
  MARCIN ŁOŚ - radca prawny z Kancelarii Galicki Litwiński Chechlińska Łoś
  czytaj dalej
 • EKSPERT WYJAŚNIA 
  Kiedy następuje zwolnienie z obowiązku ponoszenia opłaty targowej 
  Jak należy wskazać krąg pomiotów zobowiązanych do uiszczania opłaty targowej? Jak należy interpretować pojęcie dokonywania sprzedaży i targowiska?
  Marcin Łoś - radca prawny z kancelarii Galicki, Litwiński, Chechlińska Łoś, Radcowie Prawni
  czytaj dalej
 • PIT Odszkodowania wypłacane przez deweloperów za zerwane umowy przedwstępne. 

  czytaj dalej
 • EKSPERT RADZI 
  Jakie są podstawowe zasady postępowania administracyjnego ?
  AGNIESZKA CHECHLIŃSKA - radca prawny z Kancelarii Galicki Litwiński Chechlińska Łoś
  czytaj dalej
 • Czy wypłaty z konta wspólnego są darowizną ?
  Małżonkowie są współwłaścicielami konta, ale tylko jedno z nich dokonuje wpłat. Czy wypłata pieniędzy przez małżonka, który nie dokonuje wpłat, może być potraktowana jako darowizna?
  AGNIESZKA CHECHLIŃSKA - radca prawny z Kancelarii Galicki Litwiński Chechlińska Łoś Radcowie Prawni Spółka Partnerska
  czytaj dalej
 • Ekspert Wyjaśnia. Czy data otrzymania decyzji podatkowej jest istotna ? Chciałabym złożyć odwołanie od niekorzystnej dla mnie decyzji podatkowej. Czy ważna jest w tym przypadku data otrzymania decyzji czy termin jej wydania?
  AGNIESZKA CHECHLIŃSKA - radca prawny z Kancelarii
  czytaj dalej
 • Dopłać do spółki z własnej kieszeni.
  Puls Biznesu z dnia 21 grudnia 2006 roku, autor Albert Stawiszyński, komentarz eksperta Paweł Litwiński.
  czytaj dalej
 • Pytania do eksperta. Dokapitalizowanie spółki z o.o.
  Puls Biznesu z dnia 16 listopada 2006, autor Paweł Litwiński
  czytaj dalej
 • Prześwietl kontrahenta w rejestrze sądowym.
  Puls Biznesu z dnia 16 listopada 2006 roku, autor Albert Stawiszyński, komentarz eksperta Paweł Litwiński
  czytaj dalej
 • Zmobilizuj sędziów do żwawszej pracy.
  Puls Biznesu z dnia 2 listopada 2006, autor Albert Stawiszyński, komentarz eksperta Paweł Litwiński
  czytaj dalej
 • Kolejka do majątku szefów WGI.
  Parkiet z dnia 4 sierpnia 2006 roku, autor Grzegorz Uraziński, komentarz eksperta Paweł Litwiński
  czytaj dalej
 • Wspólniku, może już czas zmienić radę.
  Puls Biznesu z dnia 13 lipca 2006 roku, autor Albert Stawiszyński, komentarz eksperta Paweł Litwiń
  ski

  czytaj dalej
 • Trzeba zgody wspólników.
  Puls Biznesu z dnia 26 czerwca 2006, autor Albert Stawiszyński, opinia eksperta Paweł Litwiński
  czytaj dalej
 • Pilnuj swoich danych w sądzie.
  Puls Biznesu z dnia 8 czerwca 2006 roku, autor Albert Stawiszyński, komentarz eksperta Paweł Litwiński
  czytaj dalej
 • Udziały u nas nie są na sprzedaż.
  Puls Biznesu z dnia 4 maja 2006 roku, autor Albert Stawiszyński, komentarz eksperta Paweł Litwiński
  czytaj dalej
 • Zwalniam was, ale możecie na tym zarobić.
  Puls Biznesu z dnia 20 kwietnia 2006 roku, autor Albert Stawiszyński, komentarz eksperta Paweł Litwiński
  czytaj dalej
 • Nowe zasady od 17 października 2005 r. Jak rozstrzygnąć spór z kontrahentem przed sądem polubownym.
  Gazeta Prawna nr 203 z dnia 18 października 2005 roku, autor Arkadiusz Koper, komentarz eksperta Paweł Litwiński
  czytaj dalej
 • Przedsiębiorco, poskarż się na sąd.
  Puls Biznesu z dnia 8 września 2005 roku, autor Albert Stawiszyński, komentarz eksperta Paweł Litwiński
  czytaj dalej
 • Nad Wisłą czeka tylko teoretycznie.
  Puls Biznesu z dnia 6 października 2004 roku, autor Albert Stawiszyński, komentarz eksperta Paweł Litwiński
  czytaj dalej
 • Jak dostosować spółkę do nowych wymogów. Spółka jawna.
  Poradnik Gazety Prawnej, nr 20 z dnia 25 maja 2004, autor Paweł Litwiński
  czytaj dalej
 • Przepisy wpływające na praktykę obrotu gospodarczego.
  Rzeczpospolita z dnia 16 stycznia 2004, autor Paweł Litwiński
  czytaj dalej
 • Spółka jawna jest wiarygodniejsza.
  Puls Biznesu z dnia 29 października 2003, autor Paweł Litwiński 
  czytaj dalej
 • Jawność zwiększa wiarygodność firmy.
  Puls Biznesu z dnia 23 września 2003 roku, autor Albert Stawiszyński, komentarz eksperta Paweł Litwiński
  czytaj dalej
 • Od 1 października nowe prawo upadłościowe i naprawcze. Postępowanie zabezpieczające.
  Rzeczpospolita z dnia 14 lipca 2003, autor Paweł Litwiński
  czytaj dalej
 • Konsumenci uzyskali liczne nowe uprawnienia.
  Puls Biznesu z dnia 2 stycznia 2003, autor Hanna Branicka, komentarz eksperta Paweł Litwiński
  czytaj dalej
 • Zabezpiecz płatności - unikniesz strat.
  Puls Biznesu z dnia 13 listopada 2002, autor Paweł Litwiński
  czytaj dalej
 • Możliwy jest wybór rady nadzorczej kilka razy w roku.
  Rzeczpospolita z dnia 13 listopada 2001 roku, autor Paweł Litwiński
  czytaj dalej
 • Żądanie wykupienia akcji jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza.
  Rzeczpospolita z dnia 2 listopada 2001 roku, autor Paweł Litwiński
  czytaj dalej

tel.: + 48 22 856 55 30
fax: + 48 22 856 55 33

ul. Kazimierzowska 46/48 lok. 4
02-546 Warszawa
budynek Klimt House

e-mail kancelaria@glcl.pl

Znajdź nas w google maps.
Zobacz lokalizację naszej firmy.