Aktualnie znajdujesz się na:PublikacjeCzytaj dalej

publikacje

Nad Wisłą czeka tylko teoretycznie.
Puls Biznesu z dnia 6 października 2004 roku, autor Albert Stawiszyński, komentarz eksperta Paweł Litwiński

Na możliwość założenia spółki europejskiej w Polsce rodzimi przedsiębiorcy muszą jeszcze poczekać. Na Sejm.
 
Ramy prawne nowej formy przedsiębiorstwa - spółki europejskiej, określają dwa akty prawne: Rozporządzenie Rady WE 2157/2001 o statucie spółki europejskiej oraz Dyrektywa Rady 86/2001/WE w sprawie uzupełnienia statutu SE o postanowienia dotyczące udziału pracowników w zarządzaniu.
 
Nowe przepisy zaczną obowiązywać w tym samym czasie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, czyli od 8 października 2004 r. Mimo że jest to unijne rozporządzenie i nie trzeba go implementować do krajowych przepisów, to w Polsce na razie spółki europejskiej nie uda się zarejestrować. Dlaczego?
 
Nie ma przepisów 
 
- Pomimo iż istnieją materialnoprawne podstawy funkcjonowania tychże spółek, jednolite dla całej Unii Europejskiej, brak jest instrumentów prawno-procesowych, które pozwolą na zawiązywanie tych spółek w Polsce. Innymi słowy, brak ustawy krajowej skutkuje tym, że trudno jest wskazać podstawowe choćby zasady zakładania takich spółek. I tak, wątpliwości budzić mogą takie zasadnicze kwestie jak sąd czy organ właściwy do zarejestrowania spółki - mówi Paweł Litwiński, prawnik z kancelarii Tomczak i Partnerzy. Stanowisko to potwierdza Ministerstwo Sprawiedliwości.
 
Projekt w Sejmie 
 
- Obecnie w Sejmie znajduje się projekt ustawy, która reguluję m.in. zasady rejestracji takich spółek w Polsce. Trudno wskazać, kiedy wejdzie ona w życie. Do tego czasu nie będzie jednak możliwe zarejestrowanie spółek europejskich - wskazuje Barbara Mąkosa-Stępkowska, rzecznik prasowy Ministerstwa Sprawiedliwości.
powrót

tel.: + 48 22 856 55 30
fax: + 48 22 856 55 33

ul. Kazimierzowska 46/48 lok. 4
02-546 Warszawa
budynek Klimt House

e-mail kancelaria@glcl.pl

Znajdź nas w google maps.
Zobacz lokalizację naszej firmy.