Aktualnie znajdujesz się na:PublikacjeCzytaj dalej

publikacje

Jawność zwiększa wiarygodność firmy.
Puls Biznesu z dnia 23 września 2003 roku, autor Albert Stawiszyński, komentarz eksperta Paweł Litwiński

Prowadzenie działalności w formie spółki jawnej niesie ze sobą niższe koszty niż w przypadku spółek kapitałowych.

Spółka jawna jest spółką osobową przeznaczoną do prowadzenia działalności gospodarczej na niewielką skalę przy istotnym zaangażowaniu samych wspólników. Stąd założenie spółki jawnej jest procedurą nieco łatwiejszą i tańszą niż np. spółki z o.o. , gdzie sam kapitał zakładowy musi wynieść co najmniej 50 tys. zł. W spółce jawnej pojęcie kapitału zakładowego ani jego minimalnej wartości nie występuje.

- W pierwszej kolejności niezbędne jest zawarcie umowy spółki jawnej. Dalej następuje zgłoszenie jej do Krajowego Rejestru Sądowego. To na początek - mówi Paweł Litwiński, prawnik z kancelarii Tomczak i Partnerzy.

Zgłoszenie musi zawierać dane określające m.in. adres, przedmiot działalności itd. (art. 26 k.s.h.).

- Dane takie są jednocześnie objęte formularzem wnioskowym KRS-W1 oraz obligatoryjnymi załącznikami: formularzem KRS-WB dotyczącym wspólników spółki, KRS-WK dotyczącym wspólników uprawnionych do reprezentacji spółki, KRS-WM dotyczącym przedmiotu działalności spółki. Pozostałe załączniki mogą wystąpić w zależności od okoliczności - podpowiada Paweł Litwiński.

Po zarejestrowaniu spółki jawnej w KRS należy wystąpić do właściwego urzędu statystycznego z wnioskiem o nadanie numeru REGON.

- Podatnikami podatku dochodowego są sami wspólnicy; spółka jawna powinna wystąpić do właściwego urzędu skarbowego o nadanie osobnego numeru NIP na potrzeby podatku VAT - wskazuje Paweł Litwiński.

Przedsiębiorcy chwalą ten rodzaj spółki.

- Ta forma prowadzenia działalności zapewnia dużą wiarygodność wśród kontrahentów - zapewnia Anna Wojtczyk, współwłaścicielka spółki jawnej Tech-Trade z Opola.

W przypadku spółki jawnej każdy wspólnik odpowiada za jej zobowiązania swoim majątkiem, solidarnie z pozostałymi wspólnikami. Są jednak pewne mankamenty.

- Przepisy nakazują rozwiązanie spółki m.in. w przypadku śmierci jednego ze wspólników. Regulacje prawne nie chronią w takich sytuacjach dostatecznie pozostałych wspólników, co może skończyć się plajtą firmy - przestrzega Anna Wojtczyk.

Pamiętaj: Przepisy nakazują przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną, jeżeli jej przychody netto ze sprzedaży towarów i świadczenia usług w każdym z dwóch kolejnych lat obrotowych osiągnęły równowartość co najmniej 400 tys. EUR.

Uwaga na koszty. Orientacyjne koszty związane z zawiązaniem spółki jawnej kształtują się następująco:

- wpis sądowy od wniosku o zarejestrowanie spółki Krajowym Rejestrze Sądowym wynosi 1000 zł,

- opłata za ogłoszenie o dokonaniu ww. wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wynosi 500 zł; wnoszona jest wraz ze złożeniem wniosku o wpis,

- opłata rejestracyjna VAT wynosi około 150 zł; wnoszona jest wraz z wnioskiem o nadanie numeru NIP,

- inne koszty np. koszty notarialnego poświadczenia podpisów osób uprawnionych do reprezentowania spółki, ewentualne koszty opłacenia pomocy prawnej itp.

Źródło: Paweł Litwiński
powrót

tel.: + 48 22 856 55 30
fax: + 48 22 856 55 33

ul. Kazimierzowska 46/48 lok. 4
02-546 Warszawa
budynek Klimt House

e-mail kancelaria@glcl.pl

Znajdź nas w google maps.
Zobacz lokalizację naszej firmy.