Aktualnie znajdujesz się na:PublikacjeCzytaj dalej

publikacje

Dopłać do spółki z własnej kieszeni.
Puls Biznesu z dnia 21 grudnia 2006 roku, autor Albert Stawiszyński, komentarz eksperta Paweł Litwiński.

Jak zrestrukturyzować spółkę z o.o., mającą trudności finansowe? Jednym ze sposobów jest jej dokapitalizowanie przez wspólników.

Czytelnik „PB” napisał: „Wraz z dwoma wspólnikami prowadzimy spółkę z o.o. Produkujemy etykiety i sprzedajemy je na rynki lokalne. W ostatnim roku pojawił się nam silny konkurent. Zamierzamy wprowadzić plan restrukturyzacji i kupić nowe urządzenia. Wraz z większościowym wspólnikiem mamy pieniądze. Możemy je przekazać spółce, nie chcemy jednak stracić ich bezpowrotnie. Jaka forma dokapitalizowania będzie najodpowiedniejsza?”.

Kapitał własny 

Dobrym rozwiązaniem mogą okazać się dopłaty pieniężne dokonane przez wspólników.

- Dopłaty powiększają majątek spółki, ale nie zwiększają udziałów wspólnika w kapitale zakładowym. Można je określić mianem przymusowej, wewnętrznej pożyczki zaciągniętej przez spółkę wobec wspólników. Dopłaty muszą być jednak przewidziane w umowie spółki - wyjaśnia Paweł Litwiński, radca prawny z kancelarii Tomczak i Partnerzy.

Wysokość i termin dopłat wyznacza się w miarę potrzeby uchwałą wspólników.

- Stąd też możliwość przegłosowania mniejszościowego wspólnika i zmuszenia go do wniesienia dopłaty. Są one wnoszone zawsze równomiernie i proporcjonalnie do posiadanych udziałów - dodaje Paweł Litwiński.

Dopłaty mogą, lecz nie muszą być zwracane.

Kwestie fiskalne 

- Zwrot wymaga uchwały wspólników i może nastąpić wyłącznie wówczas, gdy dopłaty nie są przeznaczone np. na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. Zwrot dopłat następuje równomiernie wszystkim wspólnikom - mówi Paweł Litwiński.

Czy od dopłat trzeba płacić podatek? Z punktu widzenia przepisów o podatkach dochodowych dopłaty i ich zwrot są obojętne podatkowo. Podlegają jedynie podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Stawka podatku od czynności cywilnoprawnych od dopłat w spółce z o.o. wynosi 0,5 proc.
powrót

tel.: + 48 22 856 55 30
fax: + 48 22 856 55 33

ul. Kazimierzowska 46/48 lok. 4
02-546 Warszawa
budynek Klimt House

e-mail kancelaria@glcl.pl

Znajdź nas w google maps.
Zobacz lokalizację naszej firmy.