Aktualnie znajdujesz się na:PublikacjeCzytaj dalej

publikacje

Pytania do eksperta. Dokapitalizowanie spółki z o.o.
Puls Biznesu z dnia 16 listopada 2006, autor Paweł Litwiński


Jestem jedynym wspólnikiem, a więc właścicielem, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka ma 100 tysięcy złotych kapitału zakładowego. Zamierzam rozpocząć działalność w nowej atrakcyjnej branży, co jednak wymaga znaczących inwestycji. W związku z powyższym zamierzam znacznie dokapitalizować moją spółkę. Czy mogę to zrobić w formie podwyższenia kapitału zakładowego?


- Tak. Istnieją trzy podstawowe formy prawne dokapitalizowania spółki przez wspólników: podwyższenie kapitału zakładowego, dopłaty oraz pożyczka udzielona przez wspólnika. Podwyższenie kapitału jest formą dokapitalizowania, która ma charakter trwały. Oznacza to, że wspólnik, który wniósł wkład w celu objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, nie może żądać jego zwrotu. W zamian obejmuje dodatkowe udziały w spółce. Kapitał zakładowy ulega podwyższeniu, co znajduje odzwierciedlenie w rejestrze przedsiębiorców i może wpłynąć na zwiększenie wiarygodności spółki. Podwyższenie kapitału jest czynnością prawną dość sformalizowaną, często — choć nie zawsze — dokonywaną w drodze zmiany umowy spółki. Zawsze dla swojej skuteczności wymaga wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Udziały nabywa się wkładem pieniężnym lub niepieniężnym (aportem). Są one obejmowane przez dotychczasowych lub nowych wspólników.

Jakie skutki powoduje dokapitalizowanie spółki pożyczką?

- Pożyczka wspólnika jest dogodnym sposobem szybkiego i niesformalizowanego dofinansowania bieżącej działalności spółki. Może też spełniać funkcje długoterminowe, o charakterze inwestycyjnym. Pożyczka ze swej istoty podlega zwrotowi, choć w grę wchodzi jej umorzenie (wówczas dla spółki jest przychodem), jak również konwersja pożyczki na kapitał zakładowy. Pożyczka udzielona spółce przez wspólnika jest zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Należy pamiętać, że jeśli pożyczkodawcą jest jedyny wspólnik, a kwota pożyczki jest znacząca, czynność taka, jako przekraczająca zakres zwykłych czynności, winna być dokonana w formie pisemnej z podpisami poświadczonymi przez notariusza (a gdy jedyny wspólnik jest jednocześnie jedynym członkiem zarządu — w formie aktu notarialnego).

Jak wyglądają kwestie podatkowe przy dokapitalizowaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

- Z punktu widzenia podatkowego nominalna wartość udziałów w spółce nie jest przychodem wspólnika. Wyjątkiem wypadek, kiedy ich objęcie następuje w zamian za wkład niepieniężny (a w podatku dochodowym od osób prawnych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część). A zatem wartość udziałów objętych w zamian za aport może podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Podwyższenie kapitału zakładowego zawsze podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5 proc. kwoty podwyższenia (podatek zmniejsza się o określone w ustawie wydatki).

 

powrót

tel.: + 48 22 856 55 30
fax: + 48 22 856 55 33

ul. Kazimierzowska 46/48 lok. 4
02-546 Warszawa
budynek Klimt House

e-mail kancelaria@glcl.pl

Znajdź nas w google maps.
Zobacz lokalizację naszej firmy.