Aktualnie znajdujesz się na:PublikacjeCzytaj dalej

publikacje

Trzeba zgody wspólników.
Puls Biznesu z dnia 26 czerwca 2006, autor Albert Stawiszyński, opinia eksperta Paweł Litwiński

Do wprowadzenia nowych postanowień w umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością niezbędna jest uchwała wspólników.

Czytelnik „Pulsu Biznesu” napisał do nas: „Od pół roku jestem udziałowcem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Razem z kolegą, który też ma w tej firmie udziały, zamierzamy zmienić zasady podziału zysku. Jednak do tego niezbędna jest zmiana umowy spółki. Jakie wymagania trzeba spełnić?”

Wiele warunków 

Odpowiedź daje art. 255 par. 1 kodeksu spółek handlowych. Według niego zmiana umowy spółki wymaga uchwały wspólników.

- Umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sporządza się w formie aktu notarialnego. Dlatego do jej zmiany niezbędne jest zachowanie tej właśnie formy - tłumaczy Aleksander Werner, radca prawny z kancelarii Kalwas i Wspólnicy.

Uchwały o zmianie umowy zapadają większością dwóch trzecich głosów, chyba że umowa przewiduje surowsze warunki.

- Uchwała o zmianie umowy, zwiększająca świadczenia wspólników lub uszczuplająca prawa udziałowe bądź prawa przyznane osobiście poszczególnym wspólnikom, wymaga zgody wszystkich wspólników, których dotyczy - dodaje Aleksander Werner.

Zgłoszenie zmian 

Następnie zarząd spółki musi zgłosić zmianę umowy do Krajowego Rejestru Sądowego. Ma na to sześć miesięcy od podjęcia uchwały. Wniosek składa się na urzędowym formularzu (jego kserokopii lub wydruku komputerowym) wraz z załącznikami. Informacje na temat składania tych dokumentów są dostępne na stronie www.ms.gov.pl.

- Od złożenia wniosku do wpisu upływa około miesiąca - mówi Paweł Litwiński, radca prawny z kancelarii Tomczak i Partnerzy.

Wpis do rejestru sądowego polega na wprowadzeniu do systemu informatycznego danych zawartych w postanowieniu sądu rejestrowego o zmianie umowy. Jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

400 złotych – tyle wynosi opłata za zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców.
powrót

tel.: + 48 22 856 55 30
fax: + 48 22 856 55 33

ul. Kazimierzowska 46/48 lok. 4
02-546 Warszawa
budynek Klimt House

e-mail kancelaria@glcl.pl

Znajdź nas w google maps.
Zobacz lokalizację naszej firmy.