Aktualnie znajdujesz się na:PublikacjeCzytaj dalej

publikacje

Pilnuj swoich danych w sądzie.
Puls Biznesu z dnia 8 czerwca 2006 roku, autor Albert Stawiszyński, komentarz eksperta Paweł Litwiński
Wnioski kierowane do Krajowego Rejestru Sądowego wymagają przygotowania i czasu. Ich składanie w ostatniej chwili czasami bywa ryzykowne.

Kilka dni temu do dymisji podał się szef kancelarii prezydenta Andrzej Urbański, gdy „Rzeczpospolita” podała, że zrezygnował z udziałów w firmie Kalejdoskop-Nowa Korporacja w 2001 roku (prowadził ją ze wspólnikiem), ale nadal figuruje jako jej prezes w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). A urzędnikom nie wolno prowadzić działalności gospodarczej. Zainteresowany skomentował tę informację stwierdzeniem, że ze spółką nic go nie łączy od lat, ale informacje gazety musi sprawdzić w sądzie.

Ten przykład pokazuje, że dbałość o aktualne wpisy w KRS leży w interesie przedsiębiorców.

- Choćby dlatego że w stosunku do osób trzecich, o ile nie wykaże się ich złej wiary, nie można się powoływać na dane, których nie wpisano do KRS lub zostały z niego wykreślone. Jeżeli nie zadbamy, by zmianę na stanowisku członka zarządu odnotowano w rejestrze, może się zdarzyć, że dotychczasowy członek będzie mógł dalej zawierać wiążące spółkę umowy - wyjaśnia Błażej Koczetkow, prawnik z kancelarii White & Case.

Dodaje, że zmiany należy zgłaszać do KRS w siedem dni od ich zaistnienia. Jeżeli sąd je zarejestruje, to w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ukaże się odpowiednia informacja, na którą mogą się powoływać zainteresowani.

Różne przypadki 

Kiedy zatem przedsiębiorca powinien zmienić wpis w KRS? Przede wszystkim wówczas, gdy zmienił się skład osobowy zarządu, rady nadzorczej, wspólników, wysokość kapitału zakładowego, przedmiot działalności czy siedziba spółki. W lutym tego roku spółka Optimus zmieniła siedzibę i adres. Przeprowadziła się z Nowego Sącza do Warszawy. Było to podyktowane nową strategią przyjętą przez firmę. Jej przedstawiciel musiał jednak wybrać się do sądu.

- Wszystko odbyła się bez problemów i już 22 lutego otrzymaliśmy postanowienie Sądu Rejonowego w Krakowie o zmianie danych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Poinformowaliśmy o tym kontrahentów i różne urzędy - powiedziała „Pulsowi” Iwona Poznerowicz z Optimusa.

Jednak nie tylko takie zmiany przedsiębiorcy muszą zgłaszać do rejestru. Czasem przepisy nakładają na nich także inne obowiązki. Tak było z numerem identyfikacji podatkowej (NIP). Do 31 maja podmioty wpisane do KRS musiały uzupełnić wpis o NIP. Obowiązek ten dotyczył w szczególności spółek jawnych, partnerskich, komandytowych oraz z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych.

- Do końca maja wpłynęło bardzo dużo wniosków i cały czas je rejestrujemy. Wobec tych, którzy ich nie złożyli i nadal nie złożą, zostanie wszczęte postępowanie przymuszające - ostrzega Janina Pankiewicz z VIII wydziału KRS w Zielonej Górze.

Warto dodać, że podobnie do końca ubiegłego roku spółki kapitałowe musiały podwyższyć kapitał zakładowy, jeśli nie osiągał on wymaganego minimum (dla spółek z o.o. - 50 tys. zł, a dla akcyjnych - 500 tys. zł). Część firm tego obowiązku nie dopełniła, za co grozi im grzywna.

Sposób postępowania 

Zasady dokonywania wpisu do KRS są jednolite. Określa je szczegółowo ustawa o krajowym rejestrze sądowym (DzU z 2001 r., nr 17, poz. 209 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z jej art. 19 wpisu dokonuje się na wniosek przedsiębiorcy. Może mieć charakter pierwotny (np. wniosek o zarejestrowanie spółki) lub wtórny (np. zmiana danych). Przedsiębiorca powinien złożyć wniosek na urzędowym formularzu (lub jego kserokopii bądź wydruku komputerowym), który należy opłacić, a jeżeli wpis podlega ogłoszeniu, to trzeba również uiścić opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

- Od złożenia wniosku do dokonania wpisu upływa około miesiąca - mówi Paweł Litwiński, radca prawny z kancelarii Tomczak i Partnerzy.

Wpis do KRS polega na wprowadzeniu do systemu informatycznego danych zawartych w postanowieniu sądu rejestrowego niezwłocznie po jego wydaniu i jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

Gdyby wiedział o tym Andrzej Urbański, być może uniknąłby zdymisjonowania go przez prezydenta Kaczyńskiego.

Inne dane 

Krajowy Rejestr Sądowy zawiera także inne, poza danymi o przedsiębiorcy, informacje, w tym m.in.:

- o zaległościach podatkowych i celnych,

- o zaległościach wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

- o wierzycielach i wysokościach niespłaconych wierzytelności.

Dla każdego podmiotu wpisanego do KRS sądy prowadzą odrębne akta rejestrowe (w postaci papierowej), które obejmują w szczególności dokumenty potwierdzające informacje wpisane do rejestru, a także wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu. Każdy zainteresowany może w siedzibie właściwego sądu bez ograniczeń przeglądać te akta lub żądać z nich wypisów czy zaświadczeń. Za wypisy z rejestru trzeba zapłacić.

Czym jest KRS

Krajowy Rejestr Sądowy jest scentralizowaną, informatyczną bazą danmych działającą od ponad czterech lat. Składa się z trzech osobnych rejestrów:

- przedsiębiorców;

- stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

- rejestru dłużników niewypłacalnych.

Zadaniem Krajowego Rejestru Sądowego jest powszechne udostępnianie szybkiej i niezawodnej informacji o statusie prawnym zarejestrowanego podmiotu (Centralna Informacja KRS), najważniejszych elementach jego sytuacji finansowej oraz sposobie jego reprezentowania.

Siedziby Rejestru

Wydziały Gospodarcze Krajowego Rejestru Sądowego: Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gliwice, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. Więcej informacji o właściwościach poszczególnych wydziałów oraz formularze wniosków na stronie www.ms.gov.pl.

Opłaty od wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców

1000 zł – zarejestrowanie;

400 zł – dokonanie zmiany wpisu w rejestrze;

300 zł – wykreślenie z KRS;

200 zł – inne postępowanie rejestrowe;

40 zł – przyjęcie dokumentów;

0 zł – wykreślenie tylko z rejestru przedsiębiorców.
powrót

tel.: + 48 22 856 55 30
fax: + 48 22 856 55 33

ul. Kazimierzowska 46/48 lok. 4
02-546 Warszawa
budynek Klimt House

e-mail kancelaria@glcl.pl

Znajdź nas w google maps.
Zobacz lokalizację naszej firmy.