Aktualnie znajdujesz się na:Strona głównaZakres działalnościObsługa korporacyjna

Zakres usług

  • Obsługa korporacyjna

    Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną w zakresie zakładania nowych spółek, stałej lub doraźnej obsługi korporacyjnej istniejących spółek, w tym m.in. zgromadzeń wspólników lub akcjonariuszy, posiedzeń rad nadzorczych i zarządów, dokonywania zmian umów spółek i statutów, podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego, tworzenia oddziałów, umarzania, zastawiania i obrotu udziałami oraz akcjami, procesu likwidacji spółek a także wszelkich innych czynności podlegających regulacjom prawa handlowego. Oferowana pomoc prawna dotyczy nie tylko spółek handlowych, ale również takich jednostek jak fundacje i stowarzyszenia.

tel.: + 48 22 856 55 30
fax: + 48 22 856 55 33

ul. Kazimierzowska 46/48 lok. 4
02-546 Warszawa
budynek Klimt House

e-mail kancelaria@glcl.pl

Znajdź nas w google maps.
Zobacz lokalizację naszej firmy.