Aktualnie znajdujesz się na:Strona głównaZakres działalnościObrót nieruchomościami oraz obsługa inwestycji

Zakres usług

  • Obrót nieruchomościami oraz obsługa inwestycji

    Kancelaria doradza Klientom w zakresie nabywania, zbywania, zagospodarowywania nieruchomości o różnym przeznaczeniu: handlowych, biurowych, przemysłowych i mieszkalnych. Udzielamy naszym Klientom kompleksowej pomocy we wszystkich aspektach prawnych obrotu nieruchomościami, w tym w szczególności w zakresie analizy prawnej (due diligence) nieruchomości, umów sprzedaży i umów najmu/dzierżawy nieruchomości, wszelkich umów związanych z procesem inwestycyjnym, w szczególności umów o roboty budowlane, a także przy uzyskaniu wymaganych zezwoleń organów administracji państwowej lub samorządowej.

tel.: + 48 22 856 55 30
fax: + 48 22 856 55 33

ul. Kazimierzowska 46/48 lok. 4
02-546 Warszawa
budynek Klimt House

e-mail kancelaria@glcl.pl

Znajdź nas w google maps.
Zobacz lokalizację naszej firmy.