Aktualnie znajdujesz się na:Strona głównaZakres działalnościBankowość i finanse

Zakres usług

  • Bankowość i finanse

    Wykorzystując doświadczenia zdobyte w pracy w bankach oraz we współpracy z bankami Kancelaria oferuje pomoc prawną w finansowaniu różnorakich przedsięwzięć gospodarczych i inwestycyjnych z wykorzystaniem kredytów bankowych, pożyczek, gwarancji bankowych, akredytyw, produktów leasingowych i ubezpieczeniowych. W sposób bezpośredni wiąże się to również z ustanawianiem różnego rodzaju zabezpieczeń wierzytelności (hipoteki, zastawy rejestrowe, przewłaszczenia na zabezpieczenie, poręczenia i inne).

tel.: + 48 22 856 55 30
fax: + 48 22 856 55 33

ul. Kazimierzowska 46/48 lok. 4
02-546 Warszawa
budynek Klimt House

e-mail kancelaria@glcl.pl

Znajdź nas w google maps.
Zobacz lokalizację naszej firmy.