Aktualnie znajdujesz się na:Strona głównaZakres działalnościPrawo upadłościowe i naprawcze

Zakres usług

  • Prawo upadłościowe i naprawcze

    Kancelaria uczestniczy w postępowaniach upadłościowych przewidujących likwidację majątku upadłego jak również w postępowaniach z możliwością zawarcia układu z wierzycielami. Nasze doradztwo świadczone jest zarówno na rzecz dłużników mających problemy z terminowym regulowaniem należności, jak i wierzycieli dochodzących swoich roszczeń od dłużników, w stosunku do których występują przesłanki do ogłoszenia upadłości lub co do których postępowanie upadłościowe już się rozpoczęło. Kancelaria doradza i reprezentuje klientów na wszystkich etapach postępowania upadłościowego lub naprawczego. Uczestniczymy także w transakcjach nabywania przedsiębiorstw należących do upadłych spółek lub przedsiębiorców indywidualnych od syndyków masy upadłości. Niektórzy prawnicy Kancelarii posiadają uprawnienia syndyka masy upadłości.

tel.: + 48 22 856 55 30
fax: + 48 22 856 55 33

ul. Kazimierzowska 46/48 lok. 4
02-546 Warszawa
budynek Klimt House

e-mail kancelaria@glcl.pl

Znajdź nas w google maps.
Zobacz lokalizację naszej firmy.