Aktualnie znajdujesz się na:Strona głównaZakres działalnościPrawa własności intelektualnej i przemysłowej

Zakres usług

  • Prawa własności intelektualnej i przemysłowej

    Kancelaria doradza Klientom w kwestiach związanych z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, znaków towarowych, wynalazków (patent), wzorów użytkowych i innych praw na dobrach niematerialnych, z przenoszeniem tych praw na inne podmioty oraz udzielaniem licencji. Zapewniamy doradztwo prawne twórcom, artystom, a także agencjom artystycznym. Usługi Kancelarii obejmują również reprezentację w postępowaniach prowadzonych przed Urzędem Patentowym i innymi właściwymi urzędami. Kancelaria współpracuje w powyższym zakresie z rzecznikiem patentowym.

tel.: + 48 22 856 55 30
fax: + 48 22 856 55 33

ul. Kazimierzowska 46/48 lok. 4
02-546 Warszawa
budynek Klimt House

e-mail kancelaria@glcl.pl

Znajdź nas w google maps.
Zobacz lokalizację naszej firmy.